Szkoła Branżowa

OFERTA KSZTAŁCENIA

Szkoła Branżowa I stopnia nr 3 (3 lata nauki)

Klasy jednozawodowe:

 • fryzjer
 • sprzedawca
 • kucharz

Zajęcia teoretyczne  zawodowe i ogólnokształcące odbywają się w  naszej szkole.
Nauka zawodu pracowników młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę. Dzięki temu nabywają uprawnienia pracownicze:

 • wynagrodzenia za pracę (w klasie pierwszej- 170,22 zł., drugiej- 212,78 zł., trzeciej- 255,34 zł.),
 • opłacane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy,
 • zasiłek chorobowy na zwolnienia lekarskie,
 • prawo do urlopu wypoczynkowego.

Klasy wielozawodowe — kandydat sam wybiera zawód :

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • murarz – tynkarz
 • betoniarz- zbrojarz
 • elektryk
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych
 • cieśla
 • stolarz
 • dekarz
 • kamieniarz
 • monter konstrukcji budowlanych
 • monter stolarki budowlanej
 • monter izolacji budowlanych
 • zdun
 • tapicer
 • mechatronik
 • kelner
 • pracownik obsługi hotelowej
 • złotnik – jubiler
 • cukiernik
 • piekarz

Do klasy wielozawodowej może uczęszczać uczeń w wybranym przez siebie zawodzie; np. blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, kominiarz oraz  w każdym innym zawodzie wybranym przez ucznia. 

Kształcenie teoretyczne zawodowe odbywa się w formie kursów w Wojewódzkich Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, a z przedmiotów ogólnokształcących w naszej szkole.

Nauka zawodu pracowników młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę. Dzięki temu nabywają uprawnienia pracownicze:

 • wynagrodzenia za pracę (w klasie pierwszej- 170,22 zł., drugiej- 212,78 zł., trzeciej- 255,34 zł.),
 • opłacane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy,
 • zasiłek chorobowy na zwolnienia lekarskie,
 • prawo do urlopu wypoczynkowego.

Szkoła Branżowa I stopnia nr 5 (3 lata nauki)

Kształcimy w zawodach:

 • kucharz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych

Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się w pracowniach szkolnych. Szkoła dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.